Mercedes-Benz S 450 L

5.039.000.000

  • Ưu đãi đặc biệt khi liên hệ đặt xe sớm
  • Kho xe lớn nhất có xe sớm nhất
  • Ưu đãi đặc biệt cho nhóm khách hàng đặc biệt
  • Tặng bảo hiểm vật chất xe 2 năm.
  • 2 năm bảo dưỡng miễn phí.
  • 3 năm bảo hành không giới hạn km.
  • THU CŨ ĐỔI MỚI GIÁ TỐT
  • Liên hệ để đưa yêu cầu cần đáp ứng